0919 193 540 [email protected]

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Som zodpovedný za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som živnostník Juraj Király M.A.C.O., Štiavnické Bane 866, 969 81, IČO: 50802020, prevádzkujem webovú stránku www.okenar.sk . Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-maile: [email protected]

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • umožňujem vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Dodanie tovaru, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, adresa, telefón nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy a pre korektné vybavenie a doručenie objednávky.
 • Vedenie účtovníctva – v prípade, že ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing (zasielanie noviniek) – vaše osobné údaje (meno a e-mail), na čo v e-maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov. V prípade, že mojim zákazníkom nie ste, zasielam vám novinky na e-mail iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zasielanom e-maile.
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu – iba na základe vášho súhlasu môžem využiť vašu e-mailovú adresu napríklad pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Tento súhlas je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Fotografie, referencie,… – iba na základe vášho súhlasu môžem využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a podobne, a to do doby, kým súhlas sami neodvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, prípadne ak som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenáme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky si ale môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja, a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analystics
 • Miloš Majtán – Fantozzi ZH – spracovanie účtovníctva

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako kladiem na seba.

Poskytnutie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. V prípade, že budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám v lehote 14-tich dní doložím, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

V prípade, že sa u mňa niečo zmení alebo vyhodnotíte svoje osobné údaje ako neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť v prípade ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam nezákonné spracovanie, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo v prípade, že ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením sa z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií).

Právo na prenosnosť máte v situácii, kedy by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému. Budete postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Prosím ale o pochopenie, v tomto prípade potrebujeme na splnenie vašej požiadavky aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý) vám dáva možnosť kedykoľvek požiadať o vymazanie všetkých vašich údajov. Nechcem na vás zabudnúť, ale v prípade, že si to budete priať, vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Pre korektné zaistenie práva na vymazanie potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V takom prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať správou na váš e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

V prípade, že máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi vďačný, ak najskôr o tomto podozrení budete informovať mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť. Prípadné pochybenie rád a rýchlo napravím.

Odhlásenie sa zo zasielania noviniek a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciou, článkami, produktami či akciami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. V prípade, že mojim zákazníkom nie ste, posielam vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov kedykoľvek kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je na konci každého e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že ja i moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkov s vami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 20.1.2022.

zachránených okien

namontovaných žalúzií a sietí proti hmyzu

spokojných zákazníkov

Ozvite sa nám

Telefón

0919 193 540

Ⓒ Juraj Király | Navrhol a vytvoril ALLTECH.SK s.r.o.